Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Εικαστικό εργαστήρι κατασκευής κούκλας

Το Εργαστήριο  κατασκευής κούκλας υλοποιήθηκε σε δύο σχολικά έτη.
Υπεύθυνες του προγράμματος ήταν η δασκάλα της τάξης κ. Μπερέτη Μαρία και η Διευθύντρια του σχολείου κ. Παλιεράκη Ευαγγελία.
Κατά το πρώτο σχολικό έτος τα παιδιά κατασκεύασαν κούκλες με χαρτί, ρολά κουζίνας, χαρτί κάνσον, κάλτσες, εφημερίδες και ύφασμα.
Το επόμενο σχολικό έτος κατασκεύασαν κούκλες χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά όπως κάλτσες, εφημερίδες, κουτιά, αυγοθήκες, κουτάλες και γάντια.

         Η τεχνοτροπία των κατασκευών καθώς και τα έργα των παιδιών αποτυπώθηκαν σε έντυπη μορφή.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2015-16

ΕΓΓΡΑΦΕΣ   Α΄   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 19 Ιουνίου 2015
Υπόχρεοι εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2009.
Tα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του  άρθρου 11 του Ν. 4229/2014(ΦΕΚ8τ.Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014)  είναι:
  1. α. Πιστοποιητικό γέννησης,  το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή. Σε περίπτωση αλλοδαπού μαθητή, απαιτείται μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης από Δημόσια Αρχή (από το Υπουργείο Εξωτερικών).

2.      β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, και αντίγραφο των σελίδων
με τα εμβόλια,
 ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  1. γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας. ( Επίδειξη των πρωτοτύπων εγγράφων και κατάθεση φωτοτυπημένων). Συμβόλαιο σπιτιού (για ιδιοκτήτες) ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο σπιτιού θεωρημένο από την Εφορία (για ενοικιαστές) ή Φορολογική δήλωση/Εκκαθαριστικό Εφορίας γονέα-κηδεμόνα ή Λογαριασμό ΔΕΗ

  1.  δ. Βεβαίωση παρακολούθησης  νηπιαγωγείου.

  1.  ε. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
Το Α.Δ.Υ.Μ. καθιερώνεται ως δικαιολογητικό εγγραφής και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών. Το ΑΔΥΜ προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων οι οποίοι ενεργούν σχετικά. Το έντυπο ΑΔΥΜ θα παραλαμβάνεται από τη διεύθυνση του  σχολείου.
    6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να παρακολουθήσει το Ολοήμερο
Πρόγραμμα του σχολείου οφείλετε/ υποχρεούστε να προσκομίσετε:
− Αίτηση-Δήλωση γονέα εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 
(το έντυπο θα συμπληρωθεί στο σχολείο την ημέρα εγγραφής)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Διευθύντριας ή στο τηλέφωνο 22210 23290 τις εργάσιμες ώρες.
                                                                                           Η  Διευθύντρια 
                                                                                      Παλιεράκη  Ευαγγελία

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Χειροτεχνίες για τη γιορτή της μητέρας 2015

Α τάξη (μαγικό γοβάκι με γραμματάκι, γλυκάκια και δίπλωμα για την καλύτερη μανούλα)
video
Β΄ τάξη (σελιδοδείκτες, στεφανάκια, καρτούλες)
Γ΄τάξη (καρτούλες Ζωγραφική)

Δ΄τάξη (Σελιδοδείκτες, μπουκετάκι λουλούδια)
Ε΄τάξη (Τρισδιάστατες κάρτες)ΣΤ΄τάξη (σελιδοδείκτες, καρτούλες)

Ευχαριστίες στο σχολείο μας από το 18ο Δ. Σχολείο Χαλκίδας

Με επιστολή τους (διαβάστε εδώ κι εδώ) προς το σχολείο μας, το 18ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, οι γονείς  Στέλιος Κατσομπενάκης – Σοφία Μεγάκη και ο μαθητής Γιώργος Κατσομπενάκης, μας ευχαριστούν για την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και την κινητοποίησή μας για να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός με καπάκια ώστε να αγορασθεί αναπηρικό αμαξίδιο. Επισημαίνουν  οι γονείς πώς αν συνεργαζόμαστε μπορούμε να προσφέρουμε μόνο χαμόγελα.